l’execució de prollema s’encabeix en el marc del calendari acadèmic, facilitant la compatibilització amb altres recursos que permeten la concreció de l’itinerari del jovent participant.

es desenvolupa en franja horària de matí, amb una durada de 9 mesos amb possibilitat de pròrroga trimestral (trimestre tardor).

la participació resta desglossada en 2 moments: formació d’ensenyants i jovent ensenyant.

OCTUBRE

· difusió

· presentació

· selecció

mitjançant mailing, xarxes socials i cartellisme s'engega difusió proposta cercant joventinteressat en participar-ne

presentació oberta a jovent interessat i a professionals de l'àmbit de l'acció social.explicació de la proposta + resolució dubtes + calendarització = determinació de participació.

entesa de la proposta + grau de responsabilitat + capacitat de compatibilització + adequacióperfil proposta = selecció participació jove.per edició, es contempla la participació de 4 joves amb llengua materna diferent.

NOVEMBRE-MARÇ

formació d’ensenyants

150h | dmt , dmc i dj | 10-13h.

· contingut

· didàctica

· material pedagògic

· tastet

· validació

amb el suport de la persona responsable de la proposta, el jovent participant consensua,dissenya i elabora l'estructura i contingut dels eixos temàtics a impartir, prenent com a punt departida la seva experiència personal com aprenent de les llengües del territori d’acollida.

adquisició d'eines formatives que faciliten l’ensenyament de la llengua des de l’oralitat.

se idea, s’elabora, maqueta i dissenya, mitjançant eines TIC de programari lliure , elmaterial pedagògic que acompanyarà l'ensenyament de la llengua impartida.

escenari on es posa en pràctica la relació de continguts i competències treballades,replicant entorn real d'ensenyament constituït per persones voluntàries*.* ràtio1x5 [ 1 jove = .5 persones voluntàries ]

avaluació conjunta entre jove participant + equip voluntariat + persona responsableproposta per determinar capacitació del jovent com ensenyant de llengua materna

ABRIL-JUNY

la disponibilitat del jove determina dia i hora de les sessions d’ensenyament de llengua.

jovent ensenyant

trimestral primavera

· 5 aprenents

· 1 sessió a la setmana

· 90 minuts per sessió

· remunerada

JULIOL

la disponibilitat del jove determina dia i hora de les sessions d’ensenyament de llengua.

jovent ensenyant

intensiu

· 5 aprenents

· 2 sessions a la setmana

· 120 minuts per sessió

· remunerada

OCTUBRE-DESEMBRE

la disponibilitat del jove determina dia i hora de les sessions d’ensenyament de llengua.

jovent ensenyant

trimestral tardor

· 5 aprenents

· 1 sessió a la setmana

· 90 minuts per sessió

· remunerada

finalització participació jove a la proposta.renovació de l'equip dels joves participants amb inici de nova edició.