Quantitatiu

> la proposta contempla 4 joves per edició.

a les 3 edicions realitzades han participat un total de 8 joves, representant un 66,7% sobre l’objectiu a assolir.

> el 87,5 % de joves participants han restat capacitats com a ensenyants de la seva llengua materna.

> el 57,2 % de joves capacitats com a ensenyants de la seva llengua materna han impartit formació remunerada.

> un total de 14 persones voluntàries han participat a l’última fase de la formació d’ensenyants, representant un 40 % sobre l’objectiu a assolir. 

> es contempla la participació d’un màxim de 5 aprenents per jove ensenyant.

a les 3 edicions realitzades han participat un total de 10 aprenents, representant un 28,6 % sobre l’objectiu a assolir.