joves

perfil del jovent participant

 

PROLLEMA s’adreça a jovent d’origen estranger sense referents familiars al territori.

La situació, acompanyada amb un més que possible assoliment de la majoria d’edat sense cobertura d’habitatge, junt a la dificultat d’accés a la formació postobligatòria de caràcter públic que pot derivar en episodi de desocupació forçosa, sumat a la incertesa en la regularització de la situació administrativa; dibuixa si més no, un escenari d’exclusió social que pot esdevenir crònic.

Així, la capacitació com a ensenyant de la seva llengua materna, cerca , entre d’altres, minimitzar el grau d’exclusió social alhora que incrementar el grau d’apoderament del jovent participant.

participació

 

s’entén la participació com a quelcom voluntari, complementari i compatible a l’itinerari del jovent (formació, feina o recerca d’ambdues), sense suposar interferència en el desenvolupament d’aquest.

  • joves d’origen estranger en edats compreses entre 17 i 23 anys.
  • amb domini de les llengües d’acollida.
  • preferència per a joves en situació de desocupació forçosa (no estudi, no feina).
  • prioritzant-se qui no disposi de ingressos regulars.
  • indiferent la seva situació administrativa ( amb o sense NIE, DNI, passaport… ).

whatsapp

633.15.50.17

correu electrònic

prollema@prollema.org

objectius

> esdevenir alternativa a la situació de desocupació forçosa del jovent participant, entesa com la de no-accés al món formatiu i/o laboral per factors aliens a la seva voluntat.

> conferir sensació d’utilitat personal, essent el jovent participant agent actiu i definitiu en el procés i execució de la proposta.

> incrementar el grau d’ocupabilitat del jovent participant, reubicant-lo a l’escenari d’igualtat d’oportunitats en l’accés al marc formatiu i laboral, així com l’assumpció de competències transversals.

> gaudir de la primera experiència prelaboral que possibiliti disposició de ingressos fora del marc assistencial.

> ampliar la xarxa social a partir de la interacció amb el món adult en una posició activa i de igualtat, fomentant la seva inclusió en la societat d’acollida, esdevenint alhora, parlant intercultural i partícip en la construcció de la cultura pública comuna.

> gaudir de reconeixement de la identitat i origen cultural del jovent participant com a quelcom positiu i constructiu.