la proposta contempla la participació de 3 elements actius : jovent, voluntariat i aprenents; presents en diferents moments al llarg del calendari de cada edició.

la participació de les persones voluntàries es du a terme a l’últim moment de la fase de formació del jovent ensenyant : el tastet de llengua.

> s’entén com l’escenari on el jovent participant posa en pràctica la relació de continguts i competències treballades.

> permet replicar l’entorn real d’ensenyament de llengua materna remunerada que es trobarà un cop disposi de la capacitació com ensenyant.

> 5 persones voluntàries (màxim per jovent formador), efectuen acompanyament amable i facilitador pel desenvolupament òptim, pràctic i constructiu de la pràctica impartida pel jove.

> s’efectua 1 sessió setmanal durant 4 setmanes.

> finalitzat el tastet, s’efectua avaluació conjunta entre jovent, persones voluntàries i persona responsable de la proposta, on es determina la capacitació del jovent participant com ensenyant llengua materna de forma remunerada.

vols prendre part de l’equip de voluntariat? escriu-nos a prollema@prollema.org