mètode

els trets identitaris de la proposta defineixen el com ho fem i què cerquem fent-ho d’aquesta manera.

apoderament

la proposta es presenta com apoderadora, doncs des del primer moment serà el jovent qui determini, o no, la seva participació.

apoderadora en tant que serà el jovent qui elabori la formació a impartir, qui comparteixi el seu coneixement, qui la imparteixi, qui interactuï amb d’altres persones en un pla de igualtat, qui se senti en acció i en activitat

construcció comuna de coneixement

el grup de joves participants junt amb el suport del personal responsable de la proposta, elaboraran i dissenyaran el contingut de la formació a impartir, construint en comú, resolent dubtes, recolzant-se en l’assaig-error…, accions que permeten la interiorització del rol d’ensenyant.

reconeixement i autonomia

esdevenir ensenyant incrementa les competències cognitives, personals, comunicatives, socials, transversals, etc… reconegudes per l’entorn i pel propi subjecte.

[+ informació]

oralitat

l’ensenyament de la llengua impartida pel jovent ensenyant es basa exclusivament en l’oralitat.

se cerca que l’aprenent esdevingui autònom en la comunicació amb el parlant de la llengua apresa.

#aparlarsaprènparlant

[+ informació]

xarxa

el desenvolupament de la proposta i la respectiva consecució d’objectius es recolza en la participació i suport d’una àmplia xarxa de recursos i professionals del territori.

[+ informació]

avaluació

se suposa imprescindible per la millora continua de la proposta.

es realitza avaluació conjunta entre els propis joves participants, avaluació conjunta entre voluntariat i jovent, així com avaluació final efectuada pels aprenents.

remunerat

impartir llengua en un marc remunerat, capacita al jovent ensenyant com agent actiu de la seva pròpia situació, sufragant part de la seva manutenció i permetent reduir dependència vers la infraestructura assistencial.

[ + informació ]

perdurabilitat

es proposa la renovació de l’equip dels joves participants edició rere edició, permetent donar cabuda a nous joves participants.

l'ensenyament de la llengua materna concep com a positiu i visible llur origen i identitat, emplaçant-se com a part de la interacció social i cultural, essent agent emissor (llengua i cultura pròpia) així com receptor (llengua i cultura acollida). Reconeixent-se com a membre actiu de la societat d'acollida.

funcionament guany ingressos jove