<prollema> ensenyant llengua materna.

proposta adreçada a jovent migrat sol en situació d’exclusió social, que els capacita, prèvia formació, com a ensenyants de la seva llengua materna

més enllà de la capacitació com a ensenyants i la
conseqüent remuneració en la impartició de llengua;
PROLLEMA es presenta com a proposta que complementa a d’altres, tractant de garantir els processos de integració del jovent participant en les dimensions: educativarelacional, sociocultural i en menor mesura, econòmicacercant minimitzar el grau d’exclusió social així com incrementar el seu grau d’apoderament.

la proposta tot i que possibilita disposició de ingressos, no és una feina ni modifica la situació administrativa del jovent participant.

Amb el suport de: